2018/1. LAPSZÁM

Parlamenti Szemle 2018/1 letölthető teljes lapszám

 

Cikkenként letölthető:

TANULMÁNY

KUKORELLI ISTVÁN
A nemzetiségek jogállása a rendszerváltozás éveiben – kísérletek országgyűlési képviseletük szabályozására

POZSÁR-SZENTMIKLÓSY ZOLTÁN
A minősített többség problematikája a parlamentáris kormányzati rendszerekben

POKORNYI ZSANETT
Szakpolitikák változásai a miniszterelnöki beszédekben és a jogalkotásban

KITEKINTÉS

NAGY SÁNDOR GYULA – SZABÓ BARNABÁS
A katalán parlament szerepe a spanyol politikai folyamatok alakításában: A középkori előzményektől napjainkig

SEBŐK NOÉMI
Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése – Hasonlóságok és különbségek a nemzeti parlamentekkel való összehasonlításban

FREY DÓRA
A 2017-es német választások és a kormányalakítás nehézségei – a bonni alaptörvény teremtette alkotmányos rendszer próbatétele?

HORVÁTH ATTILA
Egy mindenki ellen, mindenki egy ellen? A 2017-es parlamenti választások és a kormányalakítás kihívásai Csehországban

PRAXIS

TÓTH ZITA
Nemzetközi szerződések parlamenti tárgyalása

FÓRUM

RADICS KATALIN ADÉL
Ami a Parlamentet is köti: a népszavazás a jogalkalmazók szemszögéből

MÓRÉ SÁNDOR
Beszámoló a Magyar Alkotmányjogászok Egyesületének 2017. évi közgyűléséről

VISSZATEKINTÉS

VÁLSÁGBAN VAN-E A PARLAMENTARIZMUS? II. rész

RECENZIÓ

VÁRNAGY RÉKA
Bíró-Nagy András (2018): Integráció Európába. Közép-európai képviselők az Európai Parlamentben

ABSTRACTS