2022/2. LAPSZÁM

Tartalomjegyzék
Szerkesztői előszó

TANULMÁNY

EGRESI KATALIN – SZABÓ ZSOLT
Parlamenti és válaszjogi reformok és reformkísérletek Olaszországban a 2022-es parlamenti választás tükrében – kudarcok és tanulságok

FARKAS GYÖRGY TAMÁS
A kisebbségek parlamenti képviseletére vonatkozó speciális választójogi szabályozások elhatárolása az aktív és a passzív választójog alapján
A tanulmányt a Parlamenti Szemle nyomtatott lapszámában olvashatja el. A folyóiratra itt tud előfizetni.

PINTÉR MELINDA
Intézményesített deliberatív demokrácia? – A „mini-nyilvánosságok” mint a parlamenti munka lehetséges kiegészítői
A tanulmányt a Parlamenti Szemle nyomtatott lapszámában olvashatja el. A folyóiratra itt tud előfizetni.

DOBSZAY TAMÁS
Egy politikusi karrier parlamenti megalapozása a dualizmus korában – Szapáry Gyula gróf pályakezdése
A tanulmányt a Parlamenti Szemle nyomtatott lapszámában olvashatja el. A folyóiratra itt tud előfizetni.

KITEKINTÉS

RIEZ ESZTER
Politikai helyzetkép Bosznia-Hercegovinában: a Nyugat kapujában vagy a Kelet árnyékában?
A tanulmányt a Parlamenti Szemle nyomtatott lapszámában olvashatja el. A folyóiratra itt tud előfizetni.

PRAXIS

MÉSZÁROS VIRÁG – ŐRSI ESZTER – PONTA PETRA PANNA
Az Országgyűlés 2022. tavaszi és 2022. nyári rendkívüli ülésszakának elemzése
A tanulmányt a Parlamenti Szemle nyomtatott lapszámában olvashatja el. A folyóiratra itt tud előfizetni.

VISSZATEKINTÉS

VILLÁM JUDIT
Lányi Bertalan – „egy kiváló szakember az igazságügyek terén”
A tanulmányt a Parlamenti Szemle nyomtatott lapszámában olvashatja el. A folyóiratra itt tud előfizetni.

LÁNYI BERTALAN
A házszabályoktól való eltérés jogi jelentősége. Budapest, 1904.
A tanulmányt a Parlamenti Szemle nyomtatott lapszámában olvashatja el. A folyóiratra itt tud előfizetni.

FÓRUM

ORSÓS ZOLTÁN
Roma nemzetiségi szóló az Országgyűlésben: se vele, se nélküle?
A tanulmányt a Parlamenti Szemle nyomtatott lapszámában olvashatja el. A folyóiratra itt tud előfizetni.

RECENZIÓ

MEZEY BARNA
A dualizmus országgyűlésének történetéhez – Cieger András: A magyar országgyűlés a dualizmus korában I. A képviselőház (1865–1918) és Tóth-Barbalics Veronika: A magyar országgyűlés a dualizmus korában II. A főrendi ház (1865–1918) című köteteiről
A tanulmányt a Parlamenti Szemle nyomtatott lapszámában olvashatja el. A folyóiratra itt tud előfizetni.

BODNÁR KRISZTIÁN
Melkovics Tamás: A reformkori főrendi ellenzék és 1839–40-es zászlóbontása
A tanulmányt a Parlamenti Szemle nyomtatott lapszámában olvashatja el. A folyóiratra itt tud előfizetni.

ABSTRACTS

 

A Parlamenti Szemle – valamint sok más jogi szaklap – valamennyi tanulmányát olvashatja a Jogkódex Szakcikk Adatbázis Plusz moduljában.